Hệ thống
QUẢN LÝ VĂN BẢN

  • Hệ thống quản lý văn bản (ITT DMS): là hệ thống hỗ trợ tin học hóa công tác quản lý văn bản đi đến và theo dõi quá trình xử lý văn bản từ khi nhận văn bản đến, xin ý kiến lãnh đạo, phân công chuyên viên xử lý, soạn thảo văn bản dự thảo, trình ký, phát hành văn bản.
  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
  • 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Q.3 - TP. HCM, Việt Nam
  • https://vnrubbergroup.com/
Hỗ trợ kỹ thuật